สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แนะนำจังหวัดเพชรบูรณ์

แนะนำจังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัด เพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง แวดล้อมไปด้วยพื้นที่ป่าเขาเขียวขจี ภูมิประเทศสวยงามไม่ว่าจะเป็นเขาค้อ หรืออุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ คืออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ซึ่งได้รับรางวัล Thailand Tourism Award ประจำปี 2543 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานยอดเยี่ยม รวมไปถึงอาหารขึ้นชื่ออย่าง ไก่ย่างวิเชียรบุรี ขนมจีนหล่มเก่า และผลไม้ยอดนิยมของจังหวัด คือ มะขามหวานเมืองเพชร และลูกเสาวรส

เมือง เพชรบูรณ์นี้ สันนิษฐานว่า สร้างมา 2 ยุค ยุคแรก สมัยสุโขทัย หรือพิษณุโลก เป็นเมืองหลวงสักเกตตามแนวกำแพงเมือง ซึ่งเอาลำน้ำไว้กลางเมือง และยุคสอง สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีป้อมและกำแพงก่อด้วยอิฐปนศิลา สัณฐานคล้ายเมืองนครราชสีมาแต่เล็กและตี้ยกว่า เอาแม่น้ำไว้กลางเมืองเช่นเดียวกัน เมืองเพชรบูรณ์ที่สร้างทั้งสองยุคนี้ สำหรับป้องกันข้าศึกซึ่งจะยกทัพมาจากฝ่ายเหนือ

เพชรบูรณ์ เดิมชื่อว่าเมือง "เพชรบุร" หรือ "พีชปุระ" อันหมายถึง เมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร ตัวเมืองอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 346 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 114 เมตร ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ลุ่มแบบท้องกะทะ พื้นที่ของจังหวัดมีลักษณะลาดชันจากทิศเหนือไปทิศใต้ ตอนเหนือเป็นทิวเขาสูง ตอนกลางเป็นที่ราบขนาบด้วยเทือกเขาเพชรบูรณ์ทางทิศตะวันออก และทิศตะวันตก มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำป่าสัก

การปกครอง

จังหวัดเพชรบูรณ์มีเนื้อที่ประมาณ 12,668 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ 
1. อำเภอเมือง 
2. อำเภอหล่มสัก 
3. อำเภอหล่มเก่า 
4. อำเภอชนแดน 
5. อำเภอหนองไผ่ 
6. อำเภอบึงสามพัน 
7. อำเภอวิเชียรบุรี 
8. อำเภอศรีเทพ 
9. อำเภอวังโป่ง 
10. อำเภอน้ำหนาว 
11. อำเภอเขาค้อ

อาณาเขต

ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดเลย 
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และขอนแก่น 
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับจังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์

การเดินทาง

ทางรถยนต์ สามารถใช้ได้ 2 เส้นทาง คือ 
เส้นทางแรก จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรีเลยไปจนถึงแยกพฤษศาสตร์พุแค ตรงกิโลเมตรที่ 125 เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านอำเภอชัยบาดาล อำเภอศรีเทพ อำเภอวิเชียรบุรี ต่อไปอีก 221 กิโลเมตร ถึงจังหวัด เพชรบูรณ์ รวมระยะทางประมาณ 346 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ถึงอำเภอวังน้อย แล้วแยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ตรงเข้าจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 12 เส้นพิษณุโลก-หล่มสัก ผ่านเขาค้อ เข้าจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมระยะทาง 547 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถปรับอากาศชั้น 2 และรถธรรมดาจากรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์-หล่มสัก ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 2936 3659, 0 2936 3667 และสาขาเพชรบูรณ์ โทร 0 5672 1581 หรือ www.transport.co.th 
นอกจากนี้ยังมีบริษัทเอกชนให้บริการเดินรถปรับอากาศชั้น 1 ในเส้นทางเดียวกัน ได้แก่ เพชรประเสริฐทัวร์ โทร 0 2936 3230 สาขาเพชรบูรณ์ โทร 0 5672 2818 (รถออกจากกรุงเทพฯ เริ่มเวลา 07.30 - 23.30 น.ทุกวัน) 
ถิ่นสยาม ทัวร์ โทร 02936 0500, 0 2513 9077 (จากกรุงเทพฯ เวลา 09.30-22.45 น.ทุกวัน)สาขาเพชรบูรณ์ โทร 0 5672 1913 สาขาหล่มสัก โทร 0 5670 2725(จากหล่มสักเริ่มเวลา 18.30-24.00 น.ทุกวัน)

 
  • ต้นไม้ประจำจังหวัด   เพชรบูรณ์
  • ชื่อพันธุ์ไม้                  มะขาม
  • ชื่อสามัญ                   Tamarind, Indian date
  • ชื่อวิทยาศาสตร์          Tamarindus indica Linn.
  • วงศ์                           LEGUMINOSAE
  • ชื่ออื่น                        มะขาม ไทย ตะลูบ (นครราชสีมา), ม่องโคล้ง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), มอดเล ส่ามอเกล (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), มะขาม (ทั่วไป), หมากแกง (ละว้า-   แม่ฮ่องสอน), อำเปียล (เขมร-สุรินทร์)
  • ลักษณะทั่วไป              เป็น ไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ใบเป็นใบประกอบ ออกเป็นคู่ เรียงกันตามก้านใบ ปลายใบและโคนใบมน ออกดอกเป็นช่อเล็กๆ อยู่ตามบริเวณปลายกิ่ง ขนาดเล็ก มีกลีบสีเหลือง ผลมี 2 ชนิด คือ ชนิดฝักกลมเล็กยาวเรียกว่า “มะขามขี้แมว” ชนิดฝักใหญ่แบนเรียกว่า “มะขามกระดาน” เมล็ดเป็นรูปค่อนข้างกลม ผิวเปลือกเกลี้ยงสีน้ำตาลเข้ม ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด หรือตอนกิ่ง
  • สภาพที่เหมาะสม          สภาพดินทุกชนิด ชอบแสงแดด
  • ถิ่นกำเนิด                    ทวีปเอเชีย และแอฟริกาเขตร้อน

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก http://www.khaoko.com

Tags :

view